Умови конфіденційності FARS

Дані Умови про конфіденційність регулюють відносини між FARS і будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) з обробки Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження і безпеку наданої Користувачем і/або зібраної у Користувача інформації.

Дія цих Умов конфіденційності поширюється на всю інформацію, яку FARS може отримати про Користувача під час використання ним Платформи FARS або з відкритих джерел в мережі інтернет.

Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів FARS означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов щодо конфіденційності та зазначених у них умов обробки Вашої Персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов конфіденційності, Ви не маєте права використовувати Продукти FARS.

1. Визначення понять:

 • 1.1 «Платформа» – програмна продукція FARS, що є результатом комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу (як в цілому, так і його компонентів), розміщеного на зовнішніх серверах за адресою https://fars.com.ua/.
 • 1.2 «Користувач» – юридична або фізична особа, яка отримала право використання Платформи на умовах Клієнтської Угоди і має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення цієї Угоди.
 • 1.3 «Сайт» – веб-сайт FARS, розташований в мережі Інтернет за адресою https://www.fars.com.ua/.
 • 1.4 «Персональна інформація» - У рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:
  • 1.4.1 Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає FARS при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію Продуктів FARS (у т. ч. активація) або в рамках їх використання (в т. ч. створення облікового запису, звернення в службу підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні не обов'язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.
  • 1.4.2 нформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів FARS Користувачем, у т. ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів FARS, автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали та повідомлення, які він відправляв і отримував, при цьому FARS залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах).
  • 1.4.3 Будь яка інформація, яка доступна у відкритому доступі в мережі інтернет про особу Користувача, яку FARS може збирати та використовувати згідно п. 2 цих Умов.
  • 1.4.4 Користувальницькі дані — будь-яка інформація завантажена (внесена) Користувачем в Продукти FARS.
  • 1.4.5 Інша інформація про Користувача, яку отримує FARS виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.
 • 1.5«Продукт» - совокупність сервісів FARS, що включає в себе Платформу, Сайт та їх компоненти, а також сторонні сервіси, що забезпечують роботу деякого функціоналу Продуктів FARS.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів

Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:

 • 2.1Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів FARS.
 • 2.2Для персоналізації обліку відвідувань (у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачеві) та реєстрації дій Користувача FARS використовує Cookies.
 • 2.3Для здійснення взаємодії з Користувачем у рамках укладених з FARS договорів або угод.
 • 2.4Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (у т.ч. для з'ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються FARS, та /або виявлення уподобань окремих груп Користувачів).
 • 2.5Для формування внутрішніх рейтингів окремої групи Користувачів використовуються відкриті дані про кількість підписників в різних соціальних мережах, та інша загальнодоступна інформація.
 • 2.6Для відправки персональних повідомлень, будь якого виду, інформаційного, маркетингового та іншого характеру як зі сторони FARS так і зі сторони третіх осіб.
 • 2.7Для надання можливості Користувачам відстежувати події та/або оновлення інших Користувачів на яких вони забажали бути підписаними.
 • 2.8Для надання можливості отримувати деякі платні послуги окремим групам Користувачів.

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам

 • 3.1Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів FARS та їх елементів, технічної документації до них, а також Клієнтської угоди на їх використання.
 • 3.2Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється в наступних випадках:
  • 3.2.1 Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.
  • 3.2.1 Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.
  • 3.2.2 Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.
  • 3.2.3 Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів FARS або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права FARS та/або відповідну Клієнтську угоду.
  • 3.2.4 Передача необхідна для підключення та/або реєстрації сторонніх програмних продуктів на ім'я Користувача або організації, інтереси якої представляє Користувач.
  • 3.2.5 Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта,акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.
 • 3.3 При обробці персональних даних користувачів FARS керується Законом України №2297 «Про персональні дані».

4. Обмеження відповідальності

 • 4.1 FARS не ініціює розміщення Персональної інформації при використанні Продуктів FARS, не контролює її достовірність і актуальність, проте FARS залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності, переданої йому інформації Користувачем. В окремих випадках FARS може формувати Профіль окремої групи Користувачів які вважаються публічними особами з відкритих джерел мережі інтернет.
 • 4.2 При розміщенні (наданні FARS) Персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.
 • 4.3 FARS не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку Персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, включених в Продукти FARS.
 • 4.4 FARS не може зберегти конфіденційність Персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем в силу функціональних призначень відповідного Продукту FARS.
 • 4.5 Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів певна частина його Персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.

5. Захист Персональної інформації

FARS приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій стосовно Персональної інформації, у тому числі:

 • Використовує RSA шифрування в Продуктах FARS.
 • Надає при необхідності двоетапну перевірку для доступу до облікового запису.
 • Здійснює захист авторизованих сесій.
 • Постійно вдосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.

6. Заключні положення

Дані Умови про конфіденційність можуть бути змінені FARS в односторонньому порядку шляхом розміщення їх в новій редакції в мережі Інтернет за адресою https://fars.com.ua/privacy-policy. У разі розбіжності Умов конфіденційності з положеннями Клієнтської угоди з Користувачем, переважну силу має Клієнтська угода.

Якщо Користувач не згоден з будь яким пунктом цих Умов конфіденційності, він повинен припинити використання Продукту та розірвати Клієнтську угоду повідомивши про цей намір FARS шляхом відправки електронного листа на пошту info@fars.com.ua та надати всі необхідні дані для ідентифікації своєї особи.

7. Контактна інформація FARS

ФОП Дудочкін Віктор Юрійович

IBAN UA083220010000026002310040786

ЄДРПОУ 3181114212

МФО 322001

Найменування банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

http://fars.com.ua